POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest P.H.INTERSELL Dawid Walczak, Niwiska 2D, 98-405 Galewice NIP:9970109133 zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgód udzielonych przez Klientów Sklepu).

3. Dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są w celu realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu mogą być firmy wykonujące usługi kurierskie.

5. Dane osobowe klientów sklepu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom Sklepu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

7. Klientom Sklepu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, Klientom Sklepu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych Klientów Sklepu Administratorowi jest warunkiem realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.

10. Dane osobowe Klientów Sklepu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. P.H.INTERSELL Dawid Walczak, Niwiska 2D, 98-405 Galewice NIP:9970109133 zapewnia, że korzystanie z usług jego Sklepu (www.inter-sklep.pl) drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do treści przekazów zgodnie z Zasadami Bezpieczeństwa Danych obowiązującymi w P.H.INTERSELL Dawid Walczak

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na wyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie

Zamknij